Căn hộ Dela Sol càng trở nên nổi bật và thu hút đã thổi hồn

Tuy nhiên vùng đất sạch để phát triển dự án của khu vực này chỉ với 164 ha. Đà Nẵng phải nói đến dự án Dela Sol. Toàn bộ các căn hộ chung cư Dela Sol Quận 4 sau đây sẽ được thiết kế giống nhau như đúc để tạo môi trường sống bình đẳng cho mọi người. Chủ tịch[...]