Nhà giá rẻ còn rẻ nữa: Giữ chặt túi, đừng vội xuống tiền